Villkor och information - Så behandlar vi din information

Villkor och information


GDPR

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandling av personuppgifter är Lanna Lock & Load Event AB, organisationsnummer 556933-5333.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Lanna Lock & Load Event AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 17 december 2020 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Lanna Lock & Load Event AB hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver för att administrera ditt besök är ditt namn, personnummer, postadress och e-postadress. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa identitet vid vistelse på skjutbiografen.

Lanna Lock & Load Event AB behandlar också personuppgifter i andra fall då andra rättsliga grunder för behandlingen vara aktuella. Om du lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till att Lanna Lock & Load Event AB behandlar dessa.

Överföring av uppgifter
Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till erbjudande från våra samarbetspartners eller avanmäla dig från vårt nyhetsbrev.

Personuppgifterna tillhörande medlemmar under 18 år används enbart för hantering av vistelsen och kommer inte lämnas ut till tredje part.

Personuppgifter överförs inte till land utanför EU/EES.

Lagring av uppgifter
Du kan alltid ta reda på vilka medlemsuppgifter som finns registrerade om dig genom att kontakta oss.

Dina personuppgifter från besöket på anläggningen kommer att sparas i upp till 30 dagar.

Dina rättigheter som registrerad
När Lanna Lock & Load Event AB behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:

Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

Rätt att begära att bli raderad.

Rätt att begära begränsning av dina personuppgifter, exempelvis under tiden det utreds om vissa uppgifter är felaktiga.

Rätt att en gång per år begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar om dig.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Lanna Lock & Load Event AB. Du finner vår kontaktinformation under rubriken Kontakt och information.

Tycker du att Lanna Lock & Load Event AB hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Datainspektionen.

Denna informationstext uppdaterades senast den 17 december 2020 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår hemsida.

Inställningar för cookies